วิธีทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกในการค้นหาด้วย Google (ทำ SEO)

post-with-signature

ภาพลายเซ็นต์ของ hosttook.com ในเว็บบอร์ด

ภาพแสดงตัวอย่างการใส่ signature (ลานเซ็นต์)ในส่วนท้ายของกระทู้ที่เราไปโพสต์หรือไปตอบในกระทู้ต่างๆของเว็บบอร์ด

ตัวอย่างการใส่ signature ที่มีคำโฆษณาสินค้าด้วย ในส่วนท้ายของกระทู้ที่เราไปโพสต์หรือไปตอบในเว็บบอร์ดต่างๆ

Bookmark the permalink.