วิธีแก้ปัญหา Fatal error: xcache_list() ใน joomla

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

หากเว็บ joomla ขึ้น error เช่น

Fatal error: xcache_list() [……..

in /home/…/domains/…/public_html/libraries/joomla/cache/storage/xcache.php on line 148

ให้เข้าไปเปิดไฟล์ กรณีเปิด file manager ให้เลื่อนหา

 ไฟล์ชื่อ configuration.php ของ joomla
แล้วมองหาแถวที่เขียนว่า

public $cache_handler = ‘xcache‘;
แล้วเปลี่ยน คำว่า xcache เป็น คำว่า file แล้ว save ค่ะ
public $cache_handler = ‘file‘;

ถ้ากด save แล้วขึ้น error ต่อว่า Could not save data. Error: Could not write to the configuration file

ให้เปลี่ยน perm (permission) ของไฟล์ configuration.php ให้เป็น 777 ก่อนค่ะ แล้วกด save  เมื่อ save เสร็จแล้ว อย่าลืมเปลี่ยน permission ของไฟล์กลับเป็นค่าเดิมคือ 644 นะคะ เพื่อความปลอดภัยคะ

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
This entry was posted in joomla. Bookmark the permalink.