วิธีแก้ปัญหา Fatal error: xcache_list() ใน joomla

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

หากเว็บ joomla ขึ้น error เช่น

Fatal error: xcache_list() [……..

in /home/…/domains/…/public_html/libraries/joomla/cache/storage/xcache.php on line 148

ให้เข้าไปเปิดไฟล์ กรณีเปิด file manager ให้เลื่อนหา

 ไฟล์ชื่อ configuration.php ของ joomla
แล้วมองหาแถวที่เขียนว่า

public $cache_handler = ‘xcache‘;
แล้วเปลี่ยน คำว่า xcache เป็น คำว่า file แล้ว save ค่ะ
public $cache_handler = ‘file‘;

ถ้ากด save แล้วขึ้น error ต่อว่า Could not save data. Error: Could not write to the configuration file

ให้เปลี่ยน perm (permission) ของไฟล์ configuration.php ให้เป็น 777 ก่อนค่ะ แล้วกด save  เมื่อ save เสร็จแล้ว อย่าลืมเปลี่ยน permission ของไฟล์กลับเป็นค่าเดิมคือ 644 นะคะ เพื่อความปลอดภัยคะ

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
This entry was posted in joomla. Bookmark the permalink.

Leave a Reply