Category Archives: hosting

ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโฮสติ้ง เทคนิคเกี่ยวกับโฮสติ้ง

spamcheck transport output: exim: getting initial cwd failed: No such file or directory

ปัญหา user ส่งอีเมลออกได้ แต่ปลายทางไม่ได้รับ ฝั่ง user จะได้รับ error ว่า local delivery failed ถ้าเช็คใน logs จะเห็น error ว่า spamcheck transport output: exim: getting initial cwd failed: No such file or directory สาเหตุเกิดจาก ลบ โฟลเดอร์ใน /tmp เป็น tmp ของ exim ชื่อประมาณว่า systemd-private-67c09abb51664c5b85bfbd0b37fcd5ae-exim.service-tZ6tpz … Continue reading

Posted in exim mail, hosting | Comments Off on spamcheck transport output: exim: getting initial cwd failed: No such file or directory

การเข้า directadmin แบบ https

การเข้า directadmin แบบ https เนื่องจากทางโฮสติ้งได้มีการตั้งค่า directadmin ให้เข้าแบบ https แทนการล็อกอิน http แบบเดิมค่ะ ดังนั้น เวลาเข้า directadmin โปรดเข้าผ่าน url แบบ https แทนค่ะ  โดยให้ท่านพิมพ์ลิ้งค์แบบเต็ม (full url) เช่น https://www.hosttook.net:2222/ (โดยเปลียน hosttook.net เป็นชื่อโดเมนของท่านค่ะ) เมื่อ enter แล้ว ระบบจะเข้าหน้าแจ้งตกใจ เตือนเรื่อง https not secure แต่ท่านไม่ต้องตกใจค่ะ เพราะเป็นเพียงการแจ้งว่า ลิ้งค์ https ที่จะล็อกอินเข้าไปนี้ … Continue reading

Posted in directadmin, hosting | Tagged | Comments Off on การเข้า directadmin แบบ https

วิธีแก้ปัญหา joomla 3.0.3 แสดงภาพไม่ได้ image url ติด php_flag magic_quotes_gpc Off On

Joomla 3.0.3 แสดงภาพไม่ได้ติดเครื่องหมายแบคสแลช \images/ และวิธีแก้ไขให้แสดงภาพได้ เว็บไซต์ที่ทำด้วย joomla version 3.0 ขึ้นไป เช่น 3.0.1  3.0.2 , 3.0.3 หากแสดงภาพไม่ได้ เมื่อมีการ save บทความ url ของภาพจะเพิ่มเครื่องหมาย backslash (แบ็คสแลช) \ ให้อัตโนมัติ ทำให้เว็บไซต์แสดงภาพไม่ได้ เมื่อคลิ๊กขวาดูที่ url ของภาพ จะเห็นเป็น \imange/mypic.jpg ทำให้ภาพแสดงไม่ได้เนื่องจากมีเครื่องหมาย \ เกินมา สาเหตุการแสดงภาพไม่ได้ของ joomla 3.0.x เกิดจาก โฮสติ้งที่ใช้งานอยู่ตั้งค่า php_flag magic_quotes_gpc On เพื่อป้องกันการทำ SQL injection สำหรับการเขียนโค๊ดแบบเก่า ใน php 5.3 จะตัด … Continue reading

Posted in hosting, joomla | Comments Off on วิธีแก้ปัญหา joomla 3.0.3 แสดงภาพไม่ได้ image url ติด php_flag magic_quotes_gpc Off On

การตั้งค่าการเข้าใช้งาน DirectAdmin พอร์ต 80 สำหรับโดเมนเก่าที่อยู่ใน server ก่อนการตั้งค่า

กรณีที่ในบัญชีโฮสติ้งเราเคยมีลูกค้าอยู่ใน server ก่อนหน้านี้แล้ว แล้วเรามาตั้งค่า directadmin port 80 ภายหลัง จะทำให้เว็บไซต์ลูกค้าที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ จะยังไม่สามารถใช้งาน directadmin port 80 ได้ เราต้องเข้าไปแก้ไขเพิ่ม a record ให้ทีละโดเมน ดังนี้   1. โปรดล็อกอินเข้า DirectAdmin ผ่านพอร์ตเดิมก่อน http://ชื่อโดเมน.com:2222 เสร็จแล้วไปที่เมนู  DNS Management ตามภาพด้านล่างค่ะ      2. โปรดคลิ๊กเข้าไปด้านใน มองหา A Record ชื่อ cp หากมีแล้ว แสดงว่าโดเมนของท่านได้ถูกตั้งให้ใช้ DirectAdmin พอร์ต … Continue reading

Posted in hosting | Leave a comment

การตั้งค่าให้สามารถเข้า DirectAdmin ผ่านพอร์ต 80 ได้

ท่านที่ใช้เน็ตของบริษัท เน็ตโรงเรียน เน็ตโรงแรม เน็ตหอพัก อาจประสบปัญหาเข้าใช้งาน DirectAdmin Control Panel ผ่านพอร์ต 2222 ไม่ได้เพราะหน่วยงานเหล่านั้น ไม่เปิดให้ใช้พอร์ต 2222 ดังนั้น เราจึงได้ตั้งค่าให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งาน  DirectAdmin ผ่านพอร์ต 80 ได้ด้วย ดังนี้ 1. จะต้องทำการตั้งค่า Proxy URL ของ Directadmin ให้สามารถเข้าพอร์ต 80 โดยใช้ URL ว่า cp.ชื่อโดเมน.สกุล ทำได้ดังนี้  1. เข้า template ของ Direct Admin                   … Continue reading

Posted in hosting | Leave a comment

วิธีแก้ปัญหา panic log ขึ้น User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list

สาเหตุของปัญหา User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list ถ้าเห็น panic log ขึ้นรายงานว่า User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list เกิดจากที่มีโปรแกรมบางตัวส่งอีเมลเข้า root และค่าเริ่มต้นของ exim จะตั้งค่า never_users = root วิธีแก้ปัญหา forward root user ในไฟล์ … Continue reading

Posted in hosting | Leave a comment

mail-header-patch=yes is set in the options.conf, but is not required with this php version.

 ถ้ารัน ./build versions แล้วขึ้น error ว่า mail-header-patch=yes is set in the options.conf, but is not required with this php version. To enable the X-Mail header, set mail.add_x_header to 1 in your php.ini วิธีแก้ปัญหา แก้ error 1. รัน ./build set mail-header-patch no … Continue reading

Posted in hosting | Leave a comment

วิธีชี้ sub domain ไปยังโฮสติ้งเซิร์ฟเวอร์อื่น (how to point subdomain to different server)

การชี้ subdomain ไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นนี้มีข้อดีคือ เมื่อเซิร์ฟเวอร์โดเมนหลักล่ม ผู้ชมจะยังเข้าส่วนของ subdomain ได้อยู่ หากเิซิฟร์ฟเวอร์ปลายทางไม่ได้ล่มด้วยค่ะ วิธีทำการชี้ sub domain ไปยังโฮสิ้งอื่น ทำได้ดังนี้ ให้เข้า control panel ของโฮสติ้งที่แปะโดเมนหลักไว้ แล้วไปสร้าง Sub Domian ที่ต้องการ เช่น blog.xxx.com เมื่อเพิ่ม sub domain แล้ว ให้เข้าไปที่เมนู DNS management แล้ว มองหาช่อง blog และ www.blog ที่ระบบสร้างขึ้น โดย จะมี A Record เป็นเลขไอพีของเซิร์ฟเวอร์ที่โดเมนหลักแปะอยู่ ให้เลื่อนลงด้านล่างสุด … Continue reading

Posted in hosting | Leave a comment