วิธีแก้ปัญหา panic log ขึ้น User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

สาเหตุของปัญหา User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list

ถ้าเห็น panic log ขึ้นรายงานว่า User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list เกิดจากที่มีโปรแกรมบางตัวส่งอีเมลเข้า root
และค่าเริ่มต้นของ exim จะตั้งค่า never_users = root

วิธีแก้ปัญหา

forward root user ในไฟล์ /etc/aliasese ให้ส่งไปอีเมลที่มีอยู่จริงในเซิร์เวรอ์ด้วยคำสั่ง echo -e “root:\อีเมล@โดเมน.com” >> /etc/aliases

ถ้าเปิดไฟล์ดูด้วยคำสั่ง nano /etc/aliases
คำสั่งด้านบนจะเพิ่มแถวสุดท้ายของไฟล์ เช่น

# Person who should get root’s mail
#root: marc
diradmin: :blackhole:
root:\อีเมล@โดเมน.com

ผลลัพธ์:

ต่อไปนี้ error หรือ message ของ software ที่ตั้งค่าให้ส่งเข้า root จะถูกส่งไปที่อีเมลนี้แทนค่ะ และก็จะไม่มี panic log หัวข้อ User 0 set for local_delivery transport is on the never_users list นี้จะไม่มีให้เห็นอีกเลยค่ะ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
This entry was posted in hosting. Bookmark the permalink.