การตั้งค่าให้สามารถเข้า DirectAdmin ผ่านพอร์ต 80 ได้

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ท่านที่ใช้เน็ตของบริษัท เน็ตโรงเรียน เน็ตโรงแรม เน็ตหอพัก อาจประสบปัญหาเข้าใช้งาน DirectAdmin Control Panel ผ่านพอร์ต 2222 ไม่ได้เพราะหน่วยงานเหล่านั้น ไม่เปิดให้ใช้พอร์ต 2222

ดังนั้น เราจึงได้ตั้งค่าให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้งาน  DirectAdmin ผ่านพอร์ต 80 ได้ด้วย ดังนี้

1. จะต้องทำการตั้งค่า Proxy URL ของ Directadmin ให้สามารถเข้าพอร์ต 80 โดยใช้ URL ว่า cp.ชื่อโดเมน.สกุล ทำได้ดังนี้ 

1. เข้า template ของ Direct Admin

                  cd /usr/local/directadmin/data/templates

2. copy ไฟล์ 

                   cp virtual_host2.conf custom/

3. ตรวจดูว่า มีการติดตั้ง mod_proxy ไว้แล้วหรือยัง
/usr/sbin/httpd -l |grep proxy

mod_proxy.c
mod_proxy_connect.c
mod_proxy_ftp.c
mod_proxy_http.c
mod_proxy_scgi.c
mod_proxy_ajp.c
mod_proxy_balancer.c

ถ้าได้ผลดังด้านบนแสดงว่าได้ทำไว้แล้ว ก็ทำขั้นต่อไปได้

4. แก้ไขไฟล์

nano custom/virtual_host2.conf
เพิ่มด้านล่างเข้าไป

ServerName cp.|DOMAIN|
ProxyRequests Off
ProxyPass / http://|เลขIPของเครื่อง|:2222/
ProxyPassReverse / http://|เลขIPของเครื่อง|:2222/

เช่น

<VirtualHost |IP|:80>
   ServerName cp.|DOMAIN|
   ProxyRequests Off
   ProxyPass / http://203.151.21.xxx:2222/
   ProxyPassReverse / http://203.151.21.xxx:2222/
</VirtualHost>

5. copy ไฟล์

cd /usr/local/directadmin/data/templates
cp dns_a.conf custom

6. เพิ่มค่า

echo “cp=|IP|” >> custom/dns_a.conf

ก็จะได้ค่าเป็น

localhost=127.0.0.1
|*if IS_IPV6!=”yes”|
|DOMAIN|.=|IP|
mail=|IP|
pop=|IP|
www=|IP|
ftp=|IP|
smtp=|IP|
|*endif|
cp=|IP|

7. เพิ่มค่า

nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
check_referer=0

8. สั่ง

echo “action=rewrite&value=httpd” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue

9. restart DirectAdmin และ httpd ใหม่

/etc/init.d/directadmin restart

/etc/init.d/httpd restart

10. ทดสอบการเข้าใช้งานด้วยการพิมพ์  http://cp.ชื่อโดเมน.com/

หมายเหตุ: ระบบจะสร้างให้สำหรับโดเมนที่เพิ่มเข้าไปใหม่ ส่วนโดเมนเก่า ต้องไป DNS management แล้วเพิ่ม a recode ของ cp = ip เข้าไปทีละอันค่ะ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
This entry was posted in hosting. Bookmark the permalink.